Leertraject

Na een verkennend gesprek met de ouder(s), brengen we in kaart welke (basis)vaardigheden bij het kind nog onvoldoende verworven zijn. We maken hierbij zowel gebruik van gestandaardiseerde testen als van objectieve observaties. Wanneer uit de observaties zou blijken dat er nog hinderende reflexen of bewegingspatronen aanwezig zijn, gaan we hiermee eerst aan de slag. Brain Gym helpt ons om in een snel tempo deze hinderende patronen weg te werken. Zo wordt het pad geƫffend om de aangeboden psychomotorische therapie optimaal te laten renderen. Het Ontwikkelingslab gebruiken we als leidraad in ons therapieverloop.

We streven er naar om onze trajecten zo toegankelijk en zo kort mogelijk te houden. Omdat elk kind ontwikkelt op zijn eigen tempo, is het echter moeilijk te voorspellen hoe lang elk traject duurt. Kinderen kunnen zowel door de huisarts als door de kinderarts of neuroloog worden doorverwezen.

Een leertraject bij In Beweging kan ook worden gecombineerd met reeds lopende logopedische of andere begeleidingen. Afhankelijk van de hulpvraag, kunnen we de duur van ons traject meestal beperken en is een uitgebreid verkennend gesprek niet altijd nodig.