Methodiek

In Beweging biedt kinderkiné met een “plus”. De kennis, ervaring en vertrouwde technieken vanuit zowel de psychomotorische als Bobath-therapie worden aangevuld met de spelvormen van het Ontwikkelingslab van Bodymap waarbij Brain Gym er voor zorgt dat het leerproces versnelt.

Bodymap - Ontwikkelingslab

Bodymap biedt interactieve en wetenschappelijk onderbouwde opleidingen aan om concrete kennis en tools aan te reiken zodat de ontwikkeling van elk kind optimaal begeleid en gestimuleerd kan worden. Het Ontwikkelingslab werd ontwikkeld door Bodymap en biedt een kapstok om de bewegingsontwikkeling van kinderen in kaart te brengen en een “boost” te geven. 

Brain Gym®

Het Brain Gym-programma werd in de jaren ’80 ontwikkeld door Paul en Gail Dennisson. Het programma combineert “bewust voelen en observeren” met 26 Brain Gym-oefeningen. Vele van deze oefeningen kwamen tot stand vanuit de ervaring dat er een duidelijk verband bestaat tussen bewegen en (lichaams)perceptie/coördinatie. De oefeningen grijpen terug naar de motorische ervaringen die we opdoen in onze vroege kindertijd, waar we leren onze zintuigen (ogen, oren, handen en benen) op elkaar af te stemmen. Wanneer alle zintuigen goed op elkaar afgestemd zijn, heeft dit een positief effect op klein-motorische en schoolse vaardigheden. Een aantal oefeningen vinden hun oorsprong in visuele training van de optometrie, acupressuur en Touch for Health. Samen vormen ze een mooi geheel om je leer-vaardigheden optimaal te benutten.

Voor Brain Gym werken we nauw samen met Natalie Amore, Brain Gym-instructeur